Zdroj: http://www.adonis-mikulov.cz/httpdocs/index.php?a=67  •  Vydáno: 26.1.2012 11:27  •  Autor: Root

Velká cena cestovního ruchu putovala do Mikulova

Město Mikulov si z nedávného veletrhu cestovního ruchu Regiontour přivezlo významná ocenění.
Potvrdilo tak, že své krásy dokáže dobře prodat. Profesionální propagace turistické oblasti Pálava a
Lednicko-valtického areálu natolik zaujala odbornou porotu, že ji udělila 2. místo v soutěži Velká cena
cestovního ruchu 2011/2012 v kategorii nejlepší jednotná marketingová a informační kampaň.
Soutěž vyhlásilo vydavatelství C.O.T. media a Veletrhy Brno v rámci veletrhů GO a Regiontour.
„Ocenění nás moc těší, zejména proto, že jde o cenu v odborné soutěži, kde byly hodnoceny
jednotlivé kampaně v rámci celé České republiky. Kampaň byla provedena velmi profesionálně a je
největší v celé historii propagace turistické oblasti jako celku,“ uvedla Marcela Koňáková za sdružení
Adonis, které bylo nositelem projektu. Realizace jednotné a komplexní marketingové a informační
kampaně propagující uceleně turistickou oblast Pálava a Lednicko-valtický areál v letech 2010, 2011
byla svěřena renomované marketingové společnosti Avedon, s. r. o. , která na kampani odvedla velmi
dobrou práci.
Kampaň byla realizována v rámci projektu Tvorba a propagace produktů, realizace marketingové
kampaně turistické oblasti Pálava a LVA podpořeného z regionálního operačního programu NUTS II
Jihovýchod z prioritní osy 11.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu.
Součástí kampaně jsou prospekty, informační letáky a produktové katalogy nejenom v češtině a
angličtině, ale také v němčině, ruštině, polštině či italštině. V rámci projektu byl také vytvořen
turistický portál www.palava-lva.cz. a dále velmi zajímavý upoutávkový film, který byl navíc v roce
2011 oceněn na prestižním festivalu Tourregionfilm v Karlových Varech.
„Oceněná kampaň ukazuje, jak se dají evropské fondy a dotace velmi efektivně a kvalitně využívat ve
prospěch konkrétního rozvoje regionů“ doplnila Marcela Koňáková.
Ocenění za propagační kampaň nebylo jediné, které si Mikulovští z Brna přivezli. V 15. ročníku
soutěže „O nejhezčí turistickou pohlednici České republiky 2012“ zabodovala pohlednice „Pálava ze
Sirotčího hrádku“ autorů Jana Miklína a Jiřího Kmeta a obdržela cenu CzechTourism. Finále soutěže
se účastnilo sto čtyřicet pohlednic od čtyřiceti dvou autorů. Pohlednici do ní přihlásilo Turistické
informační centrum Mikulov, kde ji lze také zakoupit. jich

 

Tiskové zprávy ve formátu PDF a diplomy ke zhlédnutí: TZ1, TZ2, D1, D2.